Voorwoord

Met groot genoegen mag ik u presenteren, de:

Dutch Masters Hall of Fame

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Masters zwemmen in Nederland in 2008 ontstond het idee om een Nederlandse versie van de Hall of Fame voor Masterszwemmers op te richten.
Hierin komen Nederlandse Masters die in sportief en/of organisatorisch opzicht veel voor de Nederlandse Masters Zwemsport hebben betekend.

Sinds op 1 oktober 1983 de eerste Masters zwemwedstrijd in Nederland is georganiseerd, is deze tak van de Nederlandse zwemsport enorm gegroeid en heeft deze een rijke historie opgebouwd. Reden genoeg om enkele parels uit deze historie uit te lichten.

In eerste instantie werden 25 vermeldingen uit het Nederlandse Masters zwemmen opgenomen, voor elk jaar één. Daarna zullen jaarlijks maximaal drie vermeldingen worden toegevoegd op basis van nominaties vanuit de Nederlandse Masters wereld.

De nominaties worden vanuit Taakgroep Masters Zwemmen gedaan aangevuld met nominaties uit de Nederlandse Masters wereld.

De Dutch Masters Hall of Fame is een initiatief van de Holland Masters Zwemmen, maar staat open voor de andere Mastersdisciplines:
Schoonspringen, Synchroonzwemmen en Waterpolo.

De jurybeoordeling is gebaseerd op een puntensysteem waarbij sportieve prestaties en organisatorische verdiensten gewaardeerd worden met punten. Daarnaast kan de jury bonuspunten geven voor bijzondere verdiensten en pionierswerk.

Om tot een zo objectief mogelijke beoordeling te komen, is veel tijd gestoken in het verzamelen van sportieve prestaties en historische gegevens van kaderleden in het Nederlandse Masterszwemmen.

Het moge duidelijk zijn dat dit overzicht nimmer compleet zal zijn omdat niet alles bij iedereen in beeld is, en bovendien continu aan uitbreiding onderhevig is. Echter het puntensysteem biedt voldoende houvast om extra aangeleverde informatie uit nominaties te kunnen verwerken en te waarderen en gebruiken bij de beoordeling van toekomstige nominaties.

Namens de jury feliciteer ik de personen die nieuw zijn opgenomen in de DMHoF. Uit alle kandidaten waren zij degenen die er het meest uitsprongen om verschillende redenen. Proficiat!

Harold Matla
Voorzitter jury DMHoF

Laatste DMHoF Nieuws

Deze website is mogelijk gemaakt door

 
02 Bij Dageraad
03 ZwemFoto.nu