Voorwoord

Met groot genoegen mag ik u presenteren, de:

Dutch Masters Hall of Fame

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van Masters zwemmen in Nederland in 2008 ontstond het idee om een Nederlandse versie van de Hall of Fame voor Masterszwemmers op te richten.
Hierin komen Nederlandse Masters die in sportief en/of organisatorisch opzicht veel voor de Nederlandse Masters Zwemsport hebben betekend.

Sinds op 1 oktober 1983 de eerste Masters zwemwedstrijd in Nederland is georganiseerd, is deze tak van de Nederlandse zwemsport enorm gegroeid en heeft deze een rijke historie opgebouwd. Reden genoeg om enkele parels uit deze historie uit te lichten.

In eerste instantie werden 25 vermeldingen uit het Nederlandse Masters zwemmen opgenomen, voor elk jaar één. Daarna zullen jaarlijks maximaal drie vermeldingen worden toegevoegd op basis van nominaties vanuit de Nederlandse Masters wereld.

De nominaties worden vanuit Taakgroep Masters Zwemmen gedaan aangevuld met nominaties uit de Nederlandse Masters wereld.

De Dutch Masters Hall of Fame is een initiatief van de Holland Masters Zwemmen, maar staat open voor de andere Mastersdisciplines:
Schoonspringen, Synchroonzwemmen en Waterpolo.

De jurybeoordeling is gebaseerd op een puntensysteem waarbij sportieve prestaties en organisatorische verdiensten gewaardeerd worden met punten. Daarnaast kan de jury bonuspunten geven voor bijzondere verdiensten en pionierswerk.

Om tot een zo objectief mogelijke beoordeling te komen, is veel tijd gestoken in het verzamelen van sportieve prestaties en historische gegevens van kaderleden in het Nederlandse Masterszwemmen.

Het moge duidelijk zijn dat dit overzicht nimmer compleet zal zijn omdat niet alles bij iedereen in beeld is, en bovendien continu aan uitbreiding onderhevig is. Echter het puntensysteem biedt voldoende houvast om extra aangeleverde informatie uit nominaties te kunnen verwerken en te waarderen en gebruiken bij de beoordeling van toekomstige nominaties.

Namens de jury feliciteer ik de personen die nieuw zijn opgenomen in de DMHoF. Uit alle kandidaten waren zij degenen die er het meest uitsprongen om verschillende redenen. Proficiat!

Harold Matla
Voorzitter jury DMHoF

Laatste DMHoF Nieuws

DMHoF 2016 Ru Holtes

Op vrijdag 16 december heeft Harold Matla in het Sloterparkbad tijdens de Amsterdam Swim Meet Ru Holtes officieel opgenomen in de Dutch Masters Hall of Fame. Vooraf aan de finales werd met oude bekenden als Herman Rademaker (medeoprichter Taakgroep Masters) en de heer Geijssen (oud voorzitter de Dolfijn) een moment stil gestaan bij de zwemcarriere van Ru. [...]

Kees-Jan van Overbeeke

DMHoF 2008 Kees-Jan van Overbeeke 1962 Profiel Kees-Jan is door zijn inzet voor het Masterszwemmen en zijn houding en prestaties een voorbeeld voor velen. Hij begon pas op 25-jarige leeftijd serieus met zwemmen als wedstrijdsport en verdiepte zich in trainingsmethoden en hielp al snel bij de trainingen van diverse verenigingen. Hij was al snel bereid […]

Eervolle vermelding

DMHoF 2013 Corry van den Bersselaar – diverse NMK’s sinds 2002 en alle sinds 2007 – EMK 2013 Maddy van Susteren – diverse NMK’s sinds 1999 en alle sinds 2007 – EMK 2013 Profiel Corry is sinds 2002 en Maddy sinds 1999 betrokken bij diverse NMK’s, vanaf 2007 bij alle ONMK’s. En daarnaast ook bij […]

Piet ten Thije

DMHoF 2008 Piet ten Thije † 1934 – 2015 Profiel Piet was 12 jaar trekker van wat eerst de ad hoc werkgroep Masters was en later formeel de KNZB werkgroep Masters. In die hoedanigheid heeft hij in de eerste helft van het Nederlandse Masterszwemmen enorm vele pionierswerk verricht om met het Masterszwemmen bij de KNZB voet […]

Deze website wordt mede ondersteund door

www.zwemfoto.nu