Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Update 4 april 2021 11:16uur bericht op website LEN – http://www.len.eu/?p=17546

Wat we al langer vermoeden en wensten is nu dan toch officieel, helaas nog niet op de websites van de LEN en organisatie te zien, maar we hebben een brief in handen van de LEN die gestuurd is naar alle federaties.

De is de originele tekst:

Dear LEN Federations, Dear Friends,

With this note, we share with you the official decision regarding the cancellation of the LEN European Masters Championships in Budapest (HUN).
The Local Organizing Committee (LOC) together with Hungarian authorities were evaluating how to proceed with the aforementioned event, which had been previously postponed from 2020.

Unfortunately, after careful consideration of all possibilities, due to the current pandemic situation and all foreseen Issues linked to a mass-participation event in the scale of the LEN European Masters Championships, the LOC had to take the painful decision to cancel the event.

As they informed us, the LOC, the Hungarian Government and all relevant authorities see it impossible to create and manage a Covid-secure racing environment for several thousand athletes, mostly individuals.
LEN takes note of the situation and fully understands the reasons behind it and confirms that, unfortunately and regrettably, the LEN European Masters Championships planned for the next 22
May-6 June 2021 in Budapest (HUN) cannot be held.

At the same time, let u s emphasize that the LEN Europe.an Aquatics Championships in May will
go ahead as planned, with all the necessary and recommended health and sanitary measures in
place to ensure the full safety of the athletes, team officials, judges and any other person involved
in the organization of the event.

Sincerely yours,
Paolo Barelll
LEN President

De Nederlandse tekst:

Beste LEN-federaties, Beste vrienden,
Met dit bericht delen wij met u de officiële beslissing betreffende de afgelasting van de LEN Europese Masters Kampioenschappen in Boedapest (HUN).

Het organisatiecomité (LOC) heeft samen met de Hongaarse autoriteiten geëvalueerd hoe verder te gaan met bovengenoemd evenement, dat al eerder was uitgesteld.

Helaas, na zorgvuldige overweging van alle mogelijkheden, als gevolg van de huidige pandemische situatie en alle voorziene problemen in verband met een massa evenement op de schaal van de LEN Europese Masters Kampioenschappen, hebben we het pijnlijke besluit moeten nemen het evenement af te gelasten.

Zoals zij ons hebben meegedeeld, achten het LOC, de Hongaarse regering en alle betrokken autoriteiten het onmogelijk om een Covid-veilige wedstrijdomgeving te creëren en te beheren voor enkele duizenden atleten, voornamelijk individuele atleten.

De LEN neemt nota van de situatie en heeft alle begrip voor de redenen die eraan ten grondslag liggen en bevestigt dat, helaas en betreurenswaardig, de LEN Europese Masters Kampioenschappen gepland voor de komende 22 mei-6 juni 2021 in Boedapest (HUN) niet kunnen worden gehouden.

Tegelijkertijd willen we benadrukken dat de LEN European Aquatics Championships in mei zoals gepland zullen doorgaan, met alle nodige en aanbevolen gezondheids- en sanitaire maatregelen om de volledige veiligheid te garanderen van de atleten, teamofficials, juryleden en alle andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement.

Back To Top