Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.
Foto genomen tijdens FINA masterscongres in Casablanca 1998 met van links naar rechts Rob Hanou (toenmalig voorzitter Taakgroep Masters), Herman Rademaker en Kees-Jan van Overbeeke (huidig coördinator Taakgroep Masters Zwemmen)
Bedroefd maar dankbaar voor al het goede werk wat hij in het bijzonder voor de masters heeft gedaan namen wij kennis van het overlijden van Herman Rademaker. In het bijzijn van familie is hij op 87 jarige leeftijd op 1 februari ingeslapen, hij is uit gezwommen.
De laatste 12½ jaar was Herman vanwege zijn gezondheid niet meer actief betrokken bij het masterszwemmen en was hij ook niet meer aanwezig bij wedstrijden.
Herman was een van de eerste leden van de ad hoc werkgroep Masters van de KNZB die eind 1982 werd samengesteld en moest onderzoeken of het Masterszwemmen in Nederland wel haalbaar was. Hij bleef lid tot 2005 van deze groep, die onder verschillende namen opereerde en tegenwoordig KNZB Taakgroep Masters Zwemmen heet.
Mede door zijn inzet heeft deze taakgroep het Nederlandse Masterszwemmen tot een bloeiende sector ontwikkeld.
Hij was vele malen medeorganisator van Nederlandse Masters zwemwedstrijden, waarvan de eerste in september 1983 in het Amsterdamse Sportfondsenbad bij velen nog bijzondere herinneringen oproept.
Hij was jarenlang (1990-2004) lid van de Europese LEN Masterscommissie en zorgde mede dankzij de steun van de leden van de KNZB-Masterscommissie voor een optimalisering van de organisatie van de Europese Masters zwemkampioenschappen en het tot stand komen van de Europese Masters waterpolokampioenschappen.
Zelf heeft hij ook als zwemmer, niet onverdienstelijk deelgenomen aan Masterszwemwedstrijden. Vooral op de schoolslagnummers had hij succes, op de rugslag na heeft hij op alle slagen Nederlandse Masters Records gezwommen.

Herman zal door velen vooral worden gezien en herinnerd als de organisator van de vele betaalbare gezamenlijke reizen naar de oorden waar Europese en Wereldmasterskampioenschappen werden gehouden. Reizen van Tokio tot Rio en van Blackpool tot Brisbane om maar wat voorbeelden te noemen.
In een tijd waarin internet en sociale media er nog niet of nauwelijks waren organiseerde Herman maandelijkse centrale masterstrainingen in het Sloterparkbad in Amsterdam. Belangrijker dan de zwemtraining zelf was de nazit met koffie en lekkers waarbij informatie werd uitgewisseld over allerlei masterszaken, zoals bijvoorbeeld over (inter)nationale wedstrijden.
Bij zijn afscheid als lid van de masterscommissie werd Herman benoemd tot Lid van verdienste van de KNZB.
Herman Rademaker werd in 2008 opgenomen in de Dutch Masters Hall of Fame.

Daarna werd hij omdat hij ook nog op vele fronten van zijn vereniging De Dolfijn actief was koninklijk onderscheiden.

Boven dit artikel een foto uit 1998, zoals veel mensen Herman H Rademaker zullen herinneren.

In 2016 aanwezig tijdens de Amsterdam Swim Meet om Ru Holtes te eren met zijn toevoeging aan de Dutch Masters Hall of Fame. Vlnr. Herman, Ru Holtes en Hr. Geijssen.
Back To Top