skip to Main Content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Nederlandse Masters Records & Ranglijsten

Hier staan de actuele records & ranglijsten van het Nederlandse Masterszwemmen.

Nederlandse Masters Records

Bij Nederlandse Masters records is de regel dat deze altijd gezwommen dient te worden bij een Masters wedstrijd of bij een apart Masters onderdeel in een ander soort wedstrijd. Bij de berekening van de leeftijdsgroep wordt uitgegaan van de leeftijd op 31 december van het lopende kalenderjaar. Vanaf 20 jaar zijn er elke vijf jaar leeftijdsgroepen.

Let op! Bij alle estafettes bepaalt het totaal van de leeftijden per 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt in welke leeftijdsklasse uitgekomen wordt. Estafettes met één of meer 20-plussers kunnen geen WMR of EMR vestigen en komen ook niet in aanmerking voor plaatsing in LEN- of FINA ranglijsten.

Mastersrecords per 10 april 2022 met correctie van 3 mei 2022

Nederlandse Masters record overzicht – NMR overzicht alleen tijden
Nederlandse Masters records  korte baan – NMR korte baan met namen
Nederlandse Masters records  lange baan NMR lange baan met namen

Overzicht NMR, EMR & WMR

Lange baanoverzicht van WMR, EMR en NMR lange baan
Korte baan -overzicht van WMR, EMR en NMR korte baan
LXF recordbestand t.b.v. Splash Meet Manager
PS check voor het meest actuele WMR altijd even de FINA site.

Record aanvraag formulieren (via Margriet Grove)

NMR – niet nodig, alleen een officiële uitslag
EMR – Richtlijnen / Formulier in Word / Formulier in PDF
WMR – FINA website

Bron KNZB Masters

Deze pagina is nog in bewerking.

Meld ons aub eventuele onvolkomenheden hier.

Historisch overzicht korte baan

Deze pagina is nog in bewerking.

Historisch overzicht lange baan

Deze pagina is nog in bewerking.

Back To Top