Ga naar hoofdinhoud
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Mocht je als zwemvereniging belangstelling hebben om in 2019 één van de edities van de ONMK te organiseren, dan kan via de KNZB website hier naar gesolliciteerd worden via deze link:
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/algemene_wedstrijdzaken/organisatie_evenementen/
Solliciteren kan (uitsluitend via deze link) tot en met donderdag 28 december a.s.

Begin 2018 zullen de organisaties voor de ONMK’s 2019 toegewezen worden door het bondsbureau. Voor tot toewijzing wordt overgegaan wordt door het bondsbureau overlegd met de Taakgroep Masters Zwemmen om een inschatting te maken van de haalbaarheid van een ONMK in de aangeboden locatie en de mogelijkheden die de aanvragende vereniging biedt.

De ONMK korte baan zal gehouden worden van donderdag 24 tot en met zondag 27 januari 2019.
De ONMK lange baan staat gepland van donderdag 2 tot met zondag 5 mei 2019.

www.zwemfoto.nu © Kees-Jan van Overbeeke
Back To Top