Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Kies de gewenste wedstrijd met de buttons hierboven.

ZMC Klassement reglement

Leefstijdsindeling

Voor de klassementsuitslagen geldt voor alle wedstrijden de leeftijd op 31 dec van het jaar waarin de wedstrijd gezwommen wordt.

Klassementen

Er kan voor twee klassementen gezwommen worden:

Het sprintklassement

Wie het hoogste aantal punten uit acht verschillende zwemnummers verzamelt,
is winnaar (alle 25- en 50-meter nummers en de 100 meter wisselslag tellen mee).

Het allroundklassement

Wie het hoogste aantal punten uit tien verschillende zwemnummers verzamelt,
is winnaar (alle 50-, 100-, 200- en 400-meter nummers tellen mee).

Bij diskwalificatie telt de afstand als NIET gezwommen voor het klassement of de BINGO prijs.

Na afloop van de laatste wedstrijddag worden de klassementswinnaars bekend gemaakt.

Bepalingen klassementen

 • Alle circuitwedstrijden staan los van elkaar.
 • Om in aanmerking te komen voor een klassement hoef je niet aan alle wedstrijden mee te doen.
 • De klassementen worden naar leeftijdscategorie en geslacht ingedeeld (indeling datum laatste wedstrijd).
 • Je hoeft je niet op te geven voor een klassement.
 • Zodra je in de uitslag van een individueel zwemnummer wordt opgenomen, tel je mee.
 • De programma”s zijn zo gekozen dat alle afstanden bij minimaal twee wedstrijden aan bod komen.
 • De deelnemers per leeftijdscategorie en geslacht ontvangen per afstand punten op basis van hun gezwommen tijd.
 • Voor het berekenen van de punten wordt gebruik gemaakt van de WMR Masters Performance Table.
 • Het hoogst behaalde aantal punten per zwemnummer telt mee voor het klassement.
 • Wanneer iemand niet het aangegeven aantal zwemnummers haalt (8 sprint of 10 allround), telt hij/zij niet mee voor het eindklassement.
 • Deelnemers komen uiteindelijk maar voor één eindklassementsprijs in aanmerking.
 • Gedurende het circuit worden beide klassementen bijgehouden.
 • Bij het opmaken van de eindklassering gaat het allroundklassement vóór het sprintklassement.
 • De nummers 1, 2 en 3 per leeftijdscategorie uit de beide eindklassementen ontvangen een prijs.
 • De uitslag per categorie wordt als volgt bepaald:
  1. Bepaal wie hoogste aantal punten heeft bij allround => wordt 1e allround en valt af
  2. Bepaal wie hoogste aantal punten heeft bij sprint => wordt 1e sprint en valt af
  3. Bepaal wie hoogste aantal punten heeft bij allround => wordt 2e allround en valt af
  4. Bepaal wie hoogste aantal punten heeft bij sprint => wordt 2e sprint en valt af
  5. Bepaal wie hoogste aantal punten heeft bij allround => wordt 3e allround en valt af
  6. Bepaal wie hoogste aantal FINA punten heeft bij sprint => wordt 3e sprint en valt af.

De BINGO prijs

De zwemmer/zwemster die ALLE afstanden (20 stuks in totaal) zwemt gedurende het seizoen, ontvangt na de laatste wedstrijd een speciale prijs voor deze prestatie.

Ophalen prijzen tijdens de laatste wedstrijd.

Prijzen, die niet worden afgehaald tijdens de laatste wedstrijd en waarover door de prijswinnaar met de organisatie geen afspraak over het in bezit krijgen is gemaakt, worden niet nagestuurd en blijven eigendom van de organisatie.

Contact

Voor vragen en of opmerkingen

Email: ZMCaalscholver.com

Back To Top