Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Kies de gewenste wedstrijd met de buttons hierboven.

ZMC Wedstrijdreglement

Inschrijven

Inschrijven met Splash of EntryEditor. Schriftelijk indien dat echt niet kan.
Gebruik als onderwerp in de mail
“Inschrijving ZMC 20JJ-20JJ deel ?” + Verenigingsnaam.
Vermeldt de naam en telefoonnummer van de contactpersoon in de mail.
Zend de volgende bestanden mee:
1 x LXF (uit SPLASH of Entry Editor) met digitale data voor het wedstrijdprogramma.
1 x PDF of DOC met daarin depotnummer en naam vereniging en een overzicht alle te zwemmen nummers, op volgorde van naam, met vermelding van startnummer, inschrijftijd en de namen van de estafettezwemmers.
De bestanden dienen de volgende naamstelling te hebben:
20JJ-MM-DD=(Verenigingsnaam)-ZMC-(deel)-inschr.lxf
20JJ-MM-DD=(Verenigingsnaam)-ZMC-(deel)-inschr.pdf of doc
Waarbij 20JJ-MM-DD de datum van de wedstrijd is en (deel) het wedstrijd nummer (1-9).
Kleding dispensatie aanvragen en/of verzoek gebruik NEBAS paspoort bij de inschrijving meesturen.
Geef bij de inschrijving het gewenste extra aantal programma’s op.
Inschrijvingen die op zaterdag 23:59 uur 1 week voor aanvang van de wedstrijd niet zijn geannuleerd, zijn bindend.
Daarna worden de wedstrijdkosten altijd in rekening gebracht.

Leeftijdscategorieën

Voor de afzonderlijke wedstrijden geldt de KNZB mastersregel, dus de leeftijd op 31 dec van het jaar waarin de wedstrijd gezwommen wordt.

Individuele nummers

Voor de leeftijdsgroepen worden de leeftijden van de deelnemers aan de estafette bij elkaar opgeteld.
Groepen: 80+, 100+, 120+, 160+, 200+, 240+, enz.
Alle estafettes worden geclassificeerd aan de hand van opgetelde leeftijden van de deelnemers.
Volgens de regels van de LEN en de FINA komen estafettes waarin een 20-plusser deelneemt niet voor een Europees- of Wereld-masters record in aanmerking.
De ploegen kunnen worden samengesteld uit 4 dames, 4 heren of 2 dames en 2 heren (mixed).

Uitslagen

Tijdens de wedstrijd worden de uitslagen zo snel mogelijk opgehangen.
De uitslagen worden verstuurd naar de vertegenwoordigers van de deelnemende districten, de KNZB en ze worden gepubliceerd op deze website.

Algemene bepalingen

 1. Het circuit is toegankelijk voor (dag-)startvergunninghouders.
 2. Er wordt gezwommen volgens de reglementen van de KNZB/FINA.
 3. Er wordt volgens de FINA-kleding-regels gezwommen.
  (Opm: Personen die in andere kleding zwemmen doen dit met een KNZB dispensatie.)
 4. Tijdopname (handgeklokt of electronisch) per 1/100 seconde.
 5. Bij de wedstrijden geldt de één-startsregel in combinatie met Duitse start.
 6. De deelnemers worden naar snelheid ingedeeld, dames en heren door elkaar.
 7. Alleen schriftelijke inschrijvingen voorzien van het juiste unieke KNZB-startnummer (yyyy12345) en vergezeld van een inschrijftijd worden geaccepteerd.
  Via het wedstrijdsecretariaat van de eigen vereniging dient men een juist (dag)startnummer aan te vragen.
 8. Een deelnemer mag per wedstrijddag aan maximaal 3 of 4 individuele zwemnummers deelnemen afhankelijk van de beslissing van de organiserende vereniging.
 9. Alle zwemnummers mogen en kunnen meerdere keren gezwommen worden.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen en/of verenigingen die niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen de deelneming aan wedstrijden te ontzeggen.
 11. Ziekmeldingen dienen op de dag van de wedstrijd uiterlijk een kwartier voor aanvang van de wedstrijd schriftelijk doorgegeven te worden aan het jurysecretariaat.
  Indien mogelijk ziekmeldingen zo snel mogelijk naar de organisatie e-mailen.
 12. De wedstrijdleiding kan besluiten de wedstrijd van een deelnemer af te breken indien deze een te grote achterstand heeft opgelopen
  of wanneer het niet meer verantwoord wordt geacht de deelnemer door te laten zwemmen.
 13. De organiserende verenigingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.
 14. Door inschrijving verklaart de deelnemer/-ster fit genoeg te zijn om aan deze wedstrijden deel te nemen.
 15. Europese- en Wereld-masters recordpogingen dienen vooraf via het inschrijfformulier kenbaar gemaakt te worden. Alleen met electronische tijdmeting mogelijk!
 16. De organiserende vereniging verzorgt de toezending van uitslagen en jurybladen naar de districten en de KNZB.
  Onder downloads staat een adressenlijst van de diverse districten.
  Bij inschrijving graag controleren of het adres van uw district klopt en eventuele wijzigingen graag doorgeven aan de organisatie
  en Ron van der Zande (zie onderaan) voor het aanpassen van de lijst op deze website.
 17. Zonder de inschrijvingsbevestiging waar uit blijkt dat een persoon en/of vereniging ten onrechte niet is opgenomen
  in het programma zal de deelname van de persoon en/of vereniging worden geweigerd.
 18. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij de 400-meternummers de serie indelingen pas tijdens de wedstrijden te bepalen en/of te publiceren.
 19. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij de 400-meter vrije slag 2 personen in één baan in te delen.
 20. De organisatie behoudt zich het recht voor zwemnummers op basis van de inschrijvingen of tijdens de wedstrijd te laten vervallen.
 21. Per inschrijvende vereniging wordt inschrijfgeld in rekening gebracht en wordt GEEN wedstrijdprogramma aan de vereniging verstrekt.
  Daarnaast het dringende verzoek indien gewenst programma’s bij inschrijving mee te bestellen.
 22. Het buiten mededinging (BM) meedoen is niet toegestaan.
 23. Bij opgave van meer dan 5 deelnemers is medeopgave van een jurylid verplicht!
 24. Privacy-wetgeving: In opdracht van en door de organiserende vereniging worden GEEN foto’s en/of films gemaakt en gepubliceerd.
  De aanwezigen bij de wedstrijd dienen bij het maken van foto’s en/of films de daarop van toepassing zijnde privacy wetgeving in acht te nemen.
  Personen die hun naam niet willen zien in het gepubliceerde programma en/of de gepubliceerde uitslag dienen van deelname af te zien.
 25. De organisatie behoudt zich het recht voor het aantal deelnemers te beperken als de landelijke of lokale corona maatregelen daar om vragen. In dat geval wordt bij het inschrijven de ”wie het eerst komt, het eerst maalt/mailt” regel van kracht.
Back To Top