Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Kies de gewenste wedstrijd met de buttons hierboven.

ZMC Kalender

2024
Plaats Dag Datum Jury/Inzwemmen Organisator
Zwolle Zaterdag 6 januari 11:30/11:30 Swol 1894
Heerenveen Zaterdag 10 februari 13:00/13:00 HZ&PC
Almere Zondag 17 maart 14:45/15:00 De Aalscholver
Alkmaar Zondag 7 april 12:30/13:00 DAW
Lelystad Zaterdag 25 mei 15:15/15:30 BataviaSwim
Kampen Zaterdag 28 sept (???) 15:45/16:00 Deltasteur
Emmeloord Zaterdag 26 oktober (???) 15:15/15:30 Zignea
Amersfoort Nov/Dec 13:45/13:45 ZPC Amersfoort
Data en tijden kunnen mogelijk nog wijzigen.

Beste ZMC deelnemers

Ook in 2024 gaan we voor een volledig ZMC circuit.

Zwemnummers

De verdeling van de nummers over de wedstrijden zal overeenkomen die van 2023. De organisatie kan echter besluiten extra nummers toe te voegen en kan er voor kiezen 3 of 4 persoonlijke nummers per zwemmer toe te staan, dit om de wedstrijden aantrekkelijker en kostendekkend te maken. De definitieve nummer verdeling zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden.

Kosten

Gezien de gestegen kosten die niet voor alle verenigingen gelijk zijn bekijkt de organiserende vereniging wat nodig is om de wedstrijd kostendekkend te maken en past daarop de prijzen per nummer aan. De kosten per nummer per wedstrijd kunnen daardoor verschillen.

ZMC Wedstrijdreglement

ZMC Wedstrijdreglement

Back To Top